Lecsa Mekan är beläget mitt i den bygd som influerats av den beryktade Gnosjöandan, närmare bestämt i Åker mellan Skillingaryd och Hillerstorp, utmed väg 152. Med närheten till E4:an och Värnamo och Jönköping inom bekvämt avstånd, så finns alla möjligheter till goda kommunikationer

Lecsa startades från början som en fritidssysselsättning, tre kompisar som började med  däckförsäljning i Stig-Johny Anderssons garage. Med tiden ville man utöka sortimentet och eftersom alla tre var intresserade av bilar och motorsport så blev det inom det området utvecklingen skedde. Grenrör till rally- och racingbilar bockades till och blev snart kända i de rätta kretsarna. Några extra hästkrafter tackar man inte nej till i de sammanhangen! 

Efter att två av tre bestämt sig för att ägna sig åt annat blev Stig-Johny ensam kvar. Samtidigt kom det allt fler förfrågningar om rörbockning och liknande, tillräckligt för att han skulle ta steget att bli egenföretagare på heltid. 1990 anslöt sig sonen Peter och i den vevan ombildades företaget till aktiebolag, nuvarande Lecsa Mekan AB. 

Bockning och svetsning var den huvudsakliga inriktningen i början, med butiksinredningar och detaljer till rullstolar som största produktgrupp. Numera är det svarvning och annan skärande bearbetning som står för den stora delen av vår tillverkning.

Vi strävar efter att ha en nära kontakt med dig som kund, dina önskemål är den styrande faktorn i vår tillverkning och vi strävar efter att tillfredsställa de behov som dyker upp, vare sig det gäller stora serier eller enstaka prototyper.

Flexibilitet är ett ledord som går hem i de flesta läger och där ligger vi bra till.

Hör av dig till oss för vidare information!

På mässa för att kika på nya maskinen.
På mässa för att kika på nya maskinen.