I dagsläget utgör dessa operationer en mindre del av tillverkningen än tidigare men vi har fortfarande kapaciteten kvar.

I våra bockmaskiner böjer vi till det mesta, till exempel hydraulrör och rör till butiksinredningar.

Vi tillhandahåller MIG- och TIG-svetsning och tillverkar både små och stora produkter. Mycket av detta går vidare till butiksinredning och liknande.